ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
فەقێ بێزارم...
چی دونیای فانی خەیلێ بێزارم
گیرۆدەی گەرداب نەفسی بەدکارم
جامەی مەجازی بییەن وە زینهارم
عاجز و مەحزوون زەلیل و زارم
هیچ کەسێ نییەن بدۆ دەست بارم
وە قاپی خالیق ئومێدەوارم
پەی ڕەهنموونی دڵ ئینتیزارم
شادی وە میسقال غەم وە خەروارم
هەرکاتێ زانای چە تۆی مەزارم
میهمان دونیای ئی ڕاه گوزارم
مەست ڕۆی ئەلەست دیدەی خومارم
مات سەرگەردان تەعنەی ئەغیارم
جە دەست مونکیران فرێ غەمبارم
یا هەق ڕێک باری وەزن ئەشعارم
سینەم پڕ خەزنە گەوهەر بۆ بارم
خاسیم نەکەردەن بەد بییەن کارم
ئێستا پەشیمان خەجاڵات بارم
یا حەی بشنەوە داد و هاوارم
پەی ڕاگەی غەڵەت نەکەی ئیجبارم
وێڵ سەرگەردان کووچە و بازاڕم
غوسسەی ئەی جیهان ڕێزنان دەمارم
وە کەلب یاران بکەن شومارم
ساڕێژ مەبۆ زام گردین بیمارم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit