ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١١٤. سەیید بێزارم
سەیید بێزارم...
وە یەکتا قەسەم جە گیان بێزارم
جە داخ دەوران دڵ بێقەرارم
گرفتار دەست نەفس زۆردارم
یە خەیلێ وەختەن جە گیان بێزارم
فەقیر زەرعان دڵ تانە بارم
وەدەست حرس و نەفس گیر گرفتارم
مەر زات بێچوون کەرۆ تیمارم
یاڕەب وەدەرگات ئۆمێدەوارم
وە لوتف کەرەمت بسازنەی کارم
جە نام ئەی میللەت ئەمن چون غارم
جە غاران بەتەر دڵ تەعنە بارم
ئەگەر هەق ناچی هەم چار ناچارم
چون خەر حەماڵ مەکەران بارم
وەو کەسە قەسەم پەروەردەگارم
وەتەحقیق پەی مەرگ جە گیان بێزارم
یاڕەب وەدەرگات ئۆمێدەوارم
ئینتیزار وە لوتف هەر چەهار یارم
قەسەم وە کەلام زات جەبارم
جە چەشمە زیاتر هەم غەم گوسارم
دایم چون حەنظەل هەم ترخ تاڵم
جە غاران بەتەر مەدان ئازارم
گاهێ هەم شیرین چون شەکەر وارم
گاهێ هەم تاڵم چون ژار مارم
وەسایەی میر سوور یاوانا وە هۆش
وە کەلب یاران کەرۆم فەرامۆش

پەراوێز edit