ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٠١. حاجی گیان نامان
حاجی گیان نامان...
یە خەیلێ وەختەن ئەشعارت نامان
مەشغووڵ وە جیفە خەیاڵ خامان
وەختەن ساڕێژ بۆ برین و زامان
بار کێش بار بەر چون بەحر عومان
مەبەر هام قابیل خۆڕی و لەگامان
قەبووڵ کەر چون خاک پیسی و پاک جامان
حاجی گیان توەنی دەلیل ڕامان
هەق وێش مەدەرۆ جەزای نەفامان
خەوەردار کەون سەر تا وە دامان
جە غەزەب هەق دڵ هان جە ئامان
بەڵا ئامادەن نەدارۆ سامان
شکاک ورگرتەن بار گونامان
دایم زیادەن شەوق و خەنامان
ئەر سەد مونکیران کەران فەنامان
فریاد ڕەس حازر پەرێ هانامان
مەولا بێبەش کۆ سەبەب کارانمان
ڕەوشەن کۆ ڕاگەی کووچە و شارانمان
دەلیل حایرین بۆ دەست بارانمان
بوەزۆمان وەڕای قەدیم جارانمان
هەق فەوت بکەرۆ جەمع غارانمان
وە تووتیا ببۆ سەر مارانمان
وە دوانزدە بورج حەساو شوماران
سەلامم هەنەن وە جەمیع یاران

پەراوێز edit