ئاڵەکۆک

ئاغا عینایەت add_a_photo
ئاغا عینایەت دیوانی ئاغا عینایەت
٥. سکاڵا لە پیریی و ژیانی نالەباری بەندیخانە
دڵم نە جۆشەن...
یاران هامسەران دڵم نە جۆشەن
قوڵ مەدۆ وەهەم بەس نەخرۆشەن
سفیدی تاڵەم چون سیاپۆشەن
قەلب میحنەتبار دایم بێهۆشەن
چەن فیکر و خەیاڵ زوخاو نە تۆشەن
کوورەی ئەهەنگەر جەلاش خامۆشەن
سەماوەر جەو بۆن هەر نە خرۆشەن
کەللەم بێڕەمەق مدران وە پاوە
ئینتیزار مەرگ بەیۆ جە لاوە
گۆش بەرگی نمناک ماتەمی پۆشان
دیدە پەی بینش هەر پا نە حاشان
مووی سیا مەیلش وە من نەمەندەن
سفید نە موڵکش خۆ بەزرش شەندەن
قرمزی ڕوخسار خەزانش کەردەن
باد بەرگی خەزان هەرد ئەو هەرد بەردەن
پیری و جوانی ئەسڵەحە پۆشان
کەمەندی پیری جوانی کێشان
وەی تەور گرفتار دامی ئەو بییەن
تا ئاخر نەفەس خەلاسیش نییەن
دەندان خۆ ئەسڵەن توخمش نەمەندەن
دەلاکی پیری نە ڕیشەش کەندەن
ڕوخساری سافم چرچ و ئاوێزان
نووری بەشەری نە ئەو گورێزان
پیری وە سوپای شەڕ ئەنگێزەوە
سوارەن یەک یەک وە شەودێزەوە
زەفەر وە لەشکەر جوانی بەردەن
نە قەڵعەی وجوود مەحسوورش کەردەن
نمازۆ یۆشان بکەران هاوار
هەر ڕۆ یەکێشان مەکێشۆ وەدار
سێدارە نە پای قەڵعە نە کارەن
تێخی جەلادیش نە زەهری مارەن
دەسبەردار نییەن تا نەفەس دارۆ
تا ئاخر لاشەش وە خاک مەسپارۆ
دنیا هەر وەی تەور ئامان و شییەن
چەن هەزار هەزار عەنایەت دییەن

پەراوێز edit