ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٥٩. هەرچەندە دەوایی سەد دڵە لەو پەرچەمەت تەڵێ
هەرچەندە دەوای سەد دڵە لەو پەرچەمەت تەڵێ
ئەم پەندە تۆ لە من ببیێ و هیچ قسەش مەڵێ
لەم بەزمی موسکیراتە دلێرانە زوو هەڵێ
قەی کردنی سوراحی، ئەگەر تێ بگەی، ئەڵێ
دڵ تێکەڵاتنە لەگەڵ ئەم خەڵقە تێکەڵی...

پەراوێز edit