ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٣٢. حەسرەتا دیسان پەیا بوو پایزی شین و گرین
حەسرەتا دیسان پەیا بوو پایزی شین و گرین
زوو بەسەر چوو نەوبەهاری عەیش و نۆش و پێکەنین!
خادیمی شەرع و دیانەت کاکە ئەوڕەحمان شەرەف
کۆچی فەرموو ناگەهان بۆ گوڵشەنی خولدی بەرین
بێخودیش ئەم میسرەعەی نووسی بە تەئریخی وتی:
جنّت ئارا بوو، برا قائم مقامی نازەنین

پەراوێز edit