ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٢٨. پێنج خشتەکیی لەسەر شیعری زێوەر
موشکی خوتەنە پەرچەمی خۆشبوویی برایم
ڕەشکی سەمەنە ڕوومەتی مینوویی برایم
لەعلی یەمەنە لێوی سوخەنگوویی برایم
«دوڕڕی عەدەنە تەلعەتی نیکوویی برایم
سەروی چەمەنە قامەتی دلجوویی برایم»
زاهید نە، منی عاشق ئەسیرم بە نیگاهی
مورشید وەرەگێڕێ لە ئیمان چاوی سیاهی
کاری من و مانی نییە قەت سوورەتی ماهی
«نەخشینە بە نووکی قەڵەمی سونعی ئیلاهی
دنیا ئەگرێ قووەتی بازوویی برایم»
لەوساوە کە بیماری ئەوم دیوە بە دووربین
خەڵکینە مەپرسن لە منی خەستە و مسکین
هەرچەندە دڵم چاکە بە تیری «بلە نەخشین»
«فیکرم هەموو ڕەنگینە لە فەیزی دڵی خوونین
ئەی من بە فیدای خەنجەری ئەبروویی برایم»
ئەو شۆخە کە چەفیەی لە سەر و گەردنی ئاڵان
ڕیشەی دڵی عوششاقی بە ڕیشووی ڕەشی پچڕان
کوڵمی کە بەدەر خست و جیهانی هەموو شێوان
«ئەستێرەیی ڕوخساری دڵی عالەمی سووتان
بورهانی مونەججیم بوو مەگەر ڕوویی برایم»
وەک مورغی قەفەس بۆچی نەکەم زار و نەفیرێ
حەیرانم ئەمیستاکە وەکوو بمخەنە بیرێ
نەم بیستووە قەت ڕاوکەر هەتا ئێستە بگیرێ
«بیستوومە بە دام و بە شکار ئاسک ئەگیرێ
ئینسان ئەگرێ دیدەیی ئاهوویی برایم»
گەرچی منی دێوانە بە دڵ مات و حەزینم
لەم بادیە سەییادسیفەت گۆشەنشینم
بۆ گرتنی ئەو ئاسکە دایم لە کەمینم
«ئەو نیعمەتە پڕ لەززەتە ڕۆژێ کە ببینم
دەستی من لەسەر گەردەن و ئەبروویی برایم»
ئەو ڕۆژە کەوا دای لە دڵم تیری موحەببەت
گرتی بە مەسەل ئایینە تەسویری موحەببەت
چونکە بووە دێوانە بە زەنجیری موحەببەت
«بەدبەختییە ئازادی لە زەنجیری موحەببەت
بەم ڕەنگەیە تای سیلسیلەیی موویی برایم»
ئەو ڕۆژە کە ئەو ڕەهزەنە پشتی لە وەفا بوو
کاروانی دڵ و دین و ئیمان ڕووی لە فەنا بوو
قوربان وەکوو بێخود مەبە دوچاری بەڵا بوو
«زێوەر بە حەزەر بە ئەمە ئاشووبە بەڵا بوو
ئیمان ئەدزێ قووەتی بازوویی برایم»
دوڕڕی عەدەنە تەلعەتی نیکوویی برایم
سەروی چەمەنە قامەتی دڵجوویی برایم

نەخشینە بە نووکی قەڵەمی سونعی ئیلاهی
دنیا ئەگرێ قووەتی بازوویی برایم

فیکرم هەموو ڕەنگینە لە فەیزی دڵی خوێنین
ئەی من بە فیدای خەنجەری ئەبروویی برایم

ئەستێرەیی ڕوخساری دڵی عالەمی سووتان
بورهانی مونەججیم بوو مەگەر ڕوویی برایم

بیستوومە بە دام و بە شکار ئاسک ئەگیرێ
ئینسان ئەگرێ دیدەیی ئاهوویی برایم

دەعوایی شەهادەت ئەکەم جەننەت ئەگەر بوو
تاری کفنم ڕوشتەیی گێسوویی برایم

ئەو نیعمەتە پڕ لەززەتە ڕۆژێ کە ببینم
دەستی من ئەسەر گەردن و ئەستۆیی برایم

بەدبەختییە ئازادی لە زنجیری مەحەببەت
بەم ڕەنگەیە تا سیلسیلەیی موویی برایم

زێوەر بەحەزەر بە ئەمە ئاشووبە پەیا بوو
ئیمان ئەدزێ قووەتی بازوویی برایم

«زێوەر»

پەراوێز edit