ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١٠٨. جەمال فەهمی کە ساڵۆنی زەفافی پڕ تەدارەک بوو
جەمال فەهمی کە ساڵۆنی زەفافی پڕ تەدارەک بوو
بِحَمْدِ اللّه بە تەئریخ کاری خێری لێ موبارەک بوو

پەراوێز edit