ئاڵەکۆک

مەستوورەی ئەردەڵان add_a_photo
مەستوورە دیوانی مەستوورە
٤. بە لای دەردەوە
بە لای دەردەوە...
ئەمڕۆ کەفتەبیم بە لای دەردەوە
نامەی نەوجەستەم تازە کەردەوە
ساتێ زیاتەر خوابم بەردەوە
جەو دما نە ڕووی میهر و وەفاوە
هۆرێزام نە جا وێسام وە پاوە
تەعزیمی نامەی مشک فامم کەرد
مەڵهەم بی پەی زام، دەوا بی پەی دەرد
قەسەم بەو خودای هەفت ئاسمان بۆ
سەوگەند بە یەکتای حەق حاڵزان بۆ
قەسەم تەبارەک نووری ئەحمەد بۆ
قەسەمم بە تاج شاهی سەرمەد بۆ
قەسەمم بە میهر عالەم ئارا بۆ
قەسەمم بە حەق میهر و وەفا بۆ
قەسەمم بە ماه، سەوگەند بە پەروین
قەسەم بە وەحدەت رب العالمین
بە گیانی فەرزەند وێنەی ماهی من
یەعنی دڵارای غوڵام شاهی من
بە مەرگی فەرزەند چوون گیانم قەسەم
خانم، وە سۆمای چاوانم قەسەم
بە... قەسەم
بە سەفای سەفوەت یەکڕەنگی قەسەم
بە نووری زەمیر دەروێشان قەسەم
بە سۆزی دەروون دڵڕێشان قەسەم
بە میهری قەلبی چەنی تۆم قەسەم
بە گیانی عەزیز یاری نۆم قەسەم
نییەن جەی دنیا پەی دڵەی تەنگم
شادی غەیر جە تۆ، غەیر جە سەرهەنگم
هەردووتان مایەی خۆشیی حاڵمەن
هەردووتان سالار دوورە ماڵمەن
هەردووتان دڵدار غەم ئەندێشمەن
هەردووتان مەرهەم دڵەی ڕێشمەن
هەردوو عەزیزتەر جە فەرزەندمەن
یەکێ شەکەرەن، یەکێ قەندمەن
باقی والسلام ئەی نووری دیدەم
بینایی چاوان هەم بەرگوزیدەم
موبارەکت بۆ بە شادمانی
پەی تەفریحی دام تێدا بوانی
کوردیی گۆرانی

پەراوێز edit