ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی دزڵی add_a_photo
دزڵی دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی
٢٣. ڕۆزگاران ئاخ
ڕۆزگاران ئاخ، ڕۆزگاران ئاخ!
زەمانەی وەیشووم، سەد حەسرەت، سەد داخ!
بدیەوە کەردەی، سیای چەرخەزاخ
چەندش دان وەهەم، خانەدان ئوجاخ!
کۆن ولی اللە، کۆن قبلەی عامی؟
کۆن نوور تەلعەت، شێخی حیسامی؟
تەم و بۆخارەن، نەسەر باخەکۆن
شوعاع جەماڵ، حیسامەدین کۆن!
نەجمی مەنزوومەی سەبعەی سەیارات
پەی پابووس پاش، عاڵەم بە ئاوات
فەڵەک ئێشی من، بلۆت نەتۆی دڵ
تۆ قورسی قەمەر، نیات نەتۆی گڵ
ئەی شەمسی تالع هەر لایق بە تۆن
گاهگاه تەوێڵە و گاهگاه باخەکۆن
گاه بە ئیشارەت ڕەمز مونەوەر
پانە منارەی بورجی گوڵ عومەر
قوتبی دنیا و دین، شەمس عالەم تاب
پا نەسەر ڕیکاب، دایرەی ئەقتاب
قوتبی دنیا و دین، قەڵای دینم ڕۆ!
کەعبەی فەقیران، سەرزەمینم ڕۆ!
بابەی مورید و مەنسوبانم ڕۆ!
سەربەرزی عێراق هەم ئێرانم ڕۆ!
موریدا بەیدێ، بکەردێ زاری
پەرێ بێ کەسی و، بێ یاگەدٚاری!
داخی داخانم، کوشیاوە ئوجاخ
مەگەر هەر واچو، سەد حەسرەت و داخ!
یاگەکێش هاڵی و بێ کەس و بێ شۆن
قوتبێ تەر پێسە، حیسامەدین کۆن؟ !
بۆ پرسەی شێخ حیسامەدین

پەراوێز edit