ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی دزڵی add_a_photo
دزڵی دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی
١٧. قیبلەگای حاجەت کەعبەی ڕاستان
قیبلەگای حاجەت کەعبەی ڕاستان
تووتیا ئاسا، خاک ئاستان
شەمس مەشاریق، بۆرج بیارە
تەلعەت نوورئەفشان، وە هەر کنارە
شەمس موقتەبیس نووری مەحاسن
جازبەی هیممەت چون ڕوبای ئاسن
بەدر ویلایەت، شەمس نەبووەت
هەردوو موزەییەن سەما و عولووەت
شارەزای ڕاگەی سەحرای کیبریا
شێری سلسلەی زومرەی ئەولیا
غوّاصِ شهوود بەحری تەجەللا
پیری موقامات ڕای فنا فی الله
شەهنشای سەریر عەرش ڕەببانی
سوڵتانی ئەقلیم زومرەی ڕۆحانی
شاه فەرماندەی قوای شەریعەت
قوەی ئیستعلای لیوای تەریقەت
ڕوتبەی قطبیّت زات جبیللی
شایستەی شاهی بە شوورای میللی
والای تاجدار فەرمان­فەرمای دین
سوڵتان فاتێح چین و قوستەنتین
سوڵتانی بەررەین، خاقان بەحرەین
کەششافی تەفسیر کاف ها یا عەین
ئیقامەی ستوون لیوای پێغەمبەر
ئەعلا طیّبەی الله أکبر
ئەحیای دەیمەجۆی جومعە و جەماعات
میراو جۆبار مەزرەعەی تاعات
ئاینەی زەمیر، جام جهانبین
تەلخانەی ئیلهام ربّ العالمین
مەشریق بە مەغریب شاباڵ کەشیدە
دوو دنیا دیدە، بە هەر دوو دیدە
قوببەی ئیستیعلای دەوڵەتسەرای دین
یا پەنای ئیسلام یا عەلائەدین!
بەو بەشق ئەو جام بادەی ڕۆحانی
بەو شوعاع نوور، زیای عوسمانی
بەو مەحرەمی بەین، وێت و خوای وێت
بەو نوورین قامەت بەو خاک پای وێت
بەو جگەرگۆشەی وەلیعەهد وێت
عوسمان ئەرشەد شێوەی جەهد وێت
وەختی تەنگانەی غەرغەرەی نەفەس
ناڵەی مورغ ڕۆح، نە سینەی قەفەس
شەیتان بەو قەدەح، سەردە ئاو یەخ
ئەبلەقی چەمان، هورتەکنای زەنەخ
یاوی وە فەریارد پەشێو ئەحواڵان
خەزانەی ئیمان نەشۆ وە تاڵان
حەیفەن من بە تۆ وێم سپۆردە بۆ
لاشەم نە مەیدان وەرگا واردە بۆ
فیدای هاژەی باڵ هەڵۆ ئاسات بام
هەوەسنای شەیتان، بێ مەواسات بام
بەو شاباڵ وێت گیجاولوول دەرپێش
چون جەنگی سیمورغ وەسەر بەچەی وێش
وەختێ جەنازەی مەحموود ئەو پابۆ
هیمەتت چون وێت، بە دەرقەی ڕابۆ
خاک ئاستانەت وە تاج سەر کەم
وە نیشانەی تۆ، ڕوو نە مەحشەر کەم

پەراوێز edit