ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی دزڵی add_a_photo
خەجێ خۆش کەرە، گاوش پڕ دوەن
نەواتش ئانە دینارێ ڕوەن!
چەمچەکەت بارە بە ناو خیگەدا
چەمچە بەڵەدەن وەگشت جێگەدا
خەجێ خۆشکەرە، خەجێ خۆش کەرە!
نەواتت ئانا دینارێ کەرە
کارێ بە دەس و دیدەی خەجێ بۆ
مشیو ئا کارە، کەی جێبەجێ بۆ!
تۆ تیکە منیەی پێسە سەرە کت
من چێگە ئاورا، دەمم گرتەن قوت!

پەراوێز edit