ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥٢. نە خانەی خەمدا خەفتە بی بەختم
نە خانەی خەمدا خەفتە بی بەختم
خاڵی جە خەیاڵ خەم نەبی وەختم
عام عالەم بی عەلیلی سەختم
دوور بی پەی وەسڵم جە سەبرم جەختم
جە ناکاو جەخت هاتیف هەوادا
پەی بێداری بەخت من هۆردا نەوا
ها ئیسە سەر وەخت جفت لواتەن
وادەی دیار داو دیای دواتەن
بوینە جەبین مەلەک زادەی جاف
بێ تەرز و نەزیر نە قاف تا وە قاف
بدیە تەبەسسوم خەندەی گوڵ بێزش
تەکەللوم وە لەب حەلاوەت ڕێزش
بنۆشە جورعەی مەی مۆبەت ئامێز
دەس درووسکەردەی ساقی بەزم خێز
تەبەسسوم سەبەب زیندەگی ئەبەد
تەکەللوم باعیس ڕاحەتی بێ حەد
نۆشای مەی مایەی مەستی بێ سامان
مەخسەل دەر گرد دەرد بێ ئامان

پەراوێز edit