ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٨. مەر جیلوەی جەماڵ ئازیز نەدان لێت
مەر جیلوەی جەماڵ ئازیز نەدان لێت؟
نەرگس چون ساڵان پاسە ئامان پێت؟
نەدیەنت دیدەی سای شیرین نیگار
پەوکە شەفافەت شیەن وە پێوار
هەور مەرحەمەت شای جیلوە داران
سێڵاو پڕ سوود پەرێت نەواران
جەو بۆنە پەشێو پەژموردەی زەوقی
وشک و تەشنەگی و بێ قووە و شەوقی
جەفایی تۆ چون گورۆی مەڵاڵان
شادیتان تەمام شیەن وە تاڵان
بێ مەیلی حەبیب شۆخی دڵفریب
نەبۆ وە نەسیب کەس سیوای ڕەقیب!

پەراوێز edit