ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢٦. دیدەی دڵ و سەر جەفایی دڵ ڕێش
دیدەی دڵ و سەر جەفایی دڵ ڕێش
ئیمشەو گل مدا چەنی ئێش و نێش
دیسان حەسادەت چەرخ چەپ ئەندێش
کەو چێشش وە دڵ ئاوەردەن پەرێش
بەڵێ شنەفتم شۆخی وەفا کێش
دەردش گشت وە گیان شێخی جەفاکێش!
دیدەکەی مەستش دڵ خەستە بی پێش
خودا نەکەردە پێش دا ئامان ئێش
نە توور کۆی توور نوور جەماڵت
سۆزان کۆی دڵەی دەروون مەڵاڵت
تۆی دەروون ئاوان دەردم وەس ئاوان
وە بازووی ئازار خاس دڵ بساوان
ئاخر چون جیلوەی شیفا بەخش وێت
وەنەش دان مەبۆ شیفا بۆ پەرێت
دیدەم، دیدەکەت پەنەش سورمە کێش
بەڵ دیدەی منیش خەلاس بۆ جە ئێش

پەراوێز edit