ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢٣. دڵ کەتیف بەستەی فەڕەنگەکەی خەم
دڵ کەتیف بەستەی فەڕەنگەکەی خەم!
دەستی شادی چەسپ کەلەپچەی ستەم!
وەردەی گیرۆدەی تەریدەی فیراق!
تەن سفتەی سەمووم گەرمی ئیشتیاق!
إِنَّ مَعَ الْعُسْر، یُسْرا نەدیەنی؟ !
سەیدی قەیدی غەم هەر تۆ نەبیەنی
فریاد کەر ئەو سۆز سوڵتانی عوششاق
نەجاتت بدۆ جە جەردەی فیراق
تەرتیب دۆ سوپای هەناسەی سوب دەم
دۆعا و ناڵەی ئاه سەف تەفرەقەی غەم
بەڵ پەرێ لوای مەئوای موبارەک
پەی وەسڵی دڵبەر جەم بۆ تەدارەک

پەراوێز edit