ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١٤. تەن وە بەرگی وەسڵ دڵئارام مەلفووف
تەن وە بەرگی وەسڵ دڵئارام مەلفووف
دڵ وە سەهی سەرو قامەتش مەئلووف
دەروون مەستی جام سەبووحی سوحبەت
مەدهۆشی نۆشای «شاهیدی» شەربەت
بۆ وە دیدەنم بدیە زەلیلیم
ئاماتەن مایەی دەفع عەلیلیم
ڕاسەن سەعبەن فەسڵ وەسڵی هامسەران
بێ سامانەن دەرد دووری دڵبەران
سەنگ وە سەختی سەبر فیراق نەدارۆ
دڵ چەنی چەنی سزاش مویارۆ
بەڵام دووبارەی وەسڵش مەئموولەن
دڵ وە یادش شاد کەمتەر مەلوولەن

پەراوێز edit