ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١. ئاخ سەفا و سەیران گرۆی مەڵاڵان
ئاخ سەفا و سەیران گرۆی مەڵاڵان
نە مەئوای ڕەنگین بەزمەکەی ساڵان
زەمزەمەش نیەن چون هەردە جاران
یەقین سەرکردەی جەرگەی ئەوگاران
«شەهید» مەحبووب شای شیرین جەماڵ
نیەن نە حەڵقەی بەزمدا ئیمساڵ
بۆ وە ئیمدادم نەسیم چون جاران
دەخیلەن دێرەن دەی وەلای یاران
مدارات نەبۆ لادێ جە لایێ
بناڵە چون من دڵ پڕ بەڵایێ
چون یاوای وە خاک پاک مەئوای یار
هامفەردەکەی دەرد دڵ مەبۆ بێدار
مەپەرسۆ نەسیم ناڵینت وە زار
واچە چێش بیەن نەمەندەن قەرار؟
جواو دەر وە ئاه سوب هەناسەوە
واچە جەفایی دڵ وە تاسەوە
ئیستە ها ئانا وە زمناکۆوە
مەگێڵۆ وە کاو هیجران تۆوە
کاو گیرۆدەی تاق دەرد بێ دەوان
یەکبارە شادی و سەفاش گشت لوان
تل وەرۆ چون تل وەدەم دەردەوە
ناڵەی دڵ بڵند وەی چەند فەردەوە:
ئاخ وە بێ هامفەرد جەفا وەردە وێم!
بە بێ دیین دۆس دڵ پڕ دەردە وێم!
نەکۆی ناکامی ئەسەف بەردە وێم!
شەو ڕۆ خەریک ئاه سەردە وێم!
دەروون ئالوودەی زەنگ و گەردە وێم!
گیر ئاوەردەی زۆر دەس چەپگەردە وێم!
نە عام عالەم تەمام مەشهوورەن
دڵسۆزش تۆنی کەم مەیلیت دوورەن
سا دەی وەفای تۆم هەنی من پەی کەی؟
دۆعاکەم وە سۆز دەروون پەیا پەی
هیممەت تەڵەب کەر جە مەیل دڵبەر
پەرێ نەجاتی جەفایی بێ دەر

پەراوێز edit