ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٩٥. گینگڵم ئەخوارد وەک مارانگەستە
گینگڵم ئەخوارد وەک مارانگەستە
لە ژانی قاچ و لە جەستەی خەستە
بۆ تۆزێ خەو و بۆ تۆزێ ئارام
وەک ساوای برسی بۆ شیر ئەگریام

پەراوێز edit