ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٩٠. ساقی پەروەردەی ناز و نیعمەت نیم
ساقی پەروەردەی ناز و نیعمەت نیم
پێڵاو دابەستووی ڕێگای جەننەت نیم
تۆ لە هەستیما بمکە بە نەبوو
تا ئەستۆ شکاو باری منەت نیم

پەراوێز edit