ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٨٧. ساقی پیریی هات جوانیش دوعاخواز
ساقی پیریی هات... جوانیش دوعاخواز
تۆ مەی بەدەست و منیش هاوڕاز
دوا جامم بەرێ با ببڕێتەوە
لە دنیای فانی هێند گلەیی و ڕاز

پەراوێز edit