ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٨٥. ساقی تێناگەم لەم ژینە هەرگیز
ساقی تێناگەم لەم ژینە هەرگیز
زستان و بەهار هاوین و پایز
گەرم بێ سارد بێ خۆش بێ و فێنک
با بیدەین لەیەک بە جامێ بەڕیز

پەراوێز edit