ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٧٩. تکایەک
گیانەکەم ڕەحمێ بکە با گریەکەم ببڕێتەوە
با ئەوەند نەگریم لە داخت ئاخری سوێم بێتەوە
ئاگری عیشقت لە دڵما وا بڵێسەی سەندووە
زەحمەتە تا ڕۆژی مەحشەر کپ ببێ و بوکژێتەوە
بەندی جەرگم با نەپچڕێ زوڵفەکەت بەربا مەدە
بەسیەتی با بەس برینی سەختی دڵ بکولێتەوە
ڕۆژی چەند دەفعە بە ناحەق دڵشکەستم بۆ ئەکەی
هەر بە جارێ بمکوژە بەسیە دەبا ببڕێتەوە
دەس مەخە خوێناوەکەم ئەمما کە وەختێ کوشمت
نەک لە قیامەتدا لە پەنجەت خوێنی من بتکێتەوە
عاشق و مەحزوون و بیمار و نەخۆشی عەشقی تۆم
عیللەت و دەرد و شیفاشم وا بە گەردی پێتەوە
ئاسکەکەی دەرماڵی تۆ بووم ئێستەکە وام دەربەدەر
تۆ خوا ئەمرت بفەرموو دەشت نەچێ، با بێتەوە

پەراوێز edit