ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٦٥. بەهاری
بەهارم هاتەوە یاران عەجەب شیرین بەهارێکە
بە خونچە سوور بووە سەحرا بە گوڵ سیمین عوزارێکە
دەمێکە مات و خامۆشە لەبەر بێ بولبولی گوڵزار
ئەوا ئێستاکە خۆشخوانە لەسەر چڵ عەینی تارێکە
چریکەی پۆڕ و جیکەی چۆلەکە و ئاوازی قومری دێ
شەقەی باڵی کەو و کۆتر لە ئاسمان وەک قەتارێکە
تەماشای چیمەن و سەحرا بە شۆخ و دڵبەران ڕازا
کە هەر یەک نازەنینێکی وەکوو سەرو و چنارێکە
برا بڕوانە ئەترافت چیا وەک شاه و شاهەنشا
لەسەریا تاجی بەفرە یا تەم و تەنکە غوبارێکە
بەیانیش ڕۆژ کە پەیدا بوو لەسەر تەوقی سەری هەڵدێ
قەمەر وەک نەجمەکەی شانی شەماڵیشی نساریکە
لە هەر لایەک تەماشا کەی هەزاران دڵ ئەبێ ئەحیا
لەبن هەر سەوزەگیایەکدا میسالی حەوز و فوارێکە
شنەی با دێ نەسیمی دێ، ئەڵێ: ئەی ئەحمەدی دەروێش
لە خەو هەڵسە تەماشا کە لە یارت گوڵ عوزارێکە

پەراوێز edit