ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
نێرگس، گوڵەباخ، گوڵاڵەی بەهار
بەیبوون وەنەوشە چنوور و چنار
لە چیا و دەشت و میرگ و مێرغوزار
تا چاو بڕئەکا هەزاران هەزار
لەمانەش جوانتر ڕووبار و کانی
جوانییان لە تۆوە وەرگرت ئەی جوانی

پەراوێز edit