ئاڵەکۆک

موفتی پێنجوێنی add_a_photo
موفتی دیوانی موفتی پێنجوێنی
٨٨. پیاوێک پازدە ساڵ دراوسێی من بوو
پیاوێک پازدە ساڵ دراوسێی من بوو
فەرشی حەسیر و قووتی هەرزن بوو
هەر هەوڵی ئەدا بە ڕۆژ و بە شەو
نە ئارامی بوو نە خۆراک و خەو
دوو کەری هەبوو لات و گەڕ و لەڕ
بۆ دارفرۆشی لە وشک و لە تەڕ
ئیتر بەدایم پۆشا دڕاو بوو
هەناسەسەرد و بێ نان و ئاو بوو
شەوان گوێم ئەگرت ئەهاتە زمان
گلەییی ئەکرد لە زاتی یەزدان
ئەیوت سا خوا کەی ئەمە ژینە
میکائیل بۆچ وا لە من بە قینە
منیش بە ناچار لێی هاتمە زمان
وتم هەی وەحشی نەفامی نەزان
خوا فەرموویە بۆ ئەم جۆرە ژینە
مەککە خۆش نییە بڕۆ مەدینە
تۆش ئەمجار ئیتر واز لە دار بێنە
بفرۆشە کەرت هێستر بسێنە
بیبە بۆ شاران باری توجاران
هۆشێ بێنە سەر هەروەکوو یاران
کرێی پارەکەی ئەم سەرت هەموو
بیدە بە دەرزی و سووزن و دەزوو
ئەبێ بە سێ بار کرێی دووبارەت
وەک زیارەت وایە لەگەڵ توجارەت
ئەویش پیاوانە بە گوێی منی کرد
چیم پێ وت کردی زوو بە دەستوبرد
بێ درۆ ساڵی پڕ نەکردەوە
بە ئارەزووی خۆی مەرجی بردەوە
کە وا بوو ژیان بە تێکۆشینە
بێ کۆشین بەشەر بەشی هەر شینە

پەراوێز edit