ئاڵەکۆک

موفتی پێنجوێنی add_a_photo
موفتی دیوانی موفتی پێنجوێنی
٤٥. خۆزگە ئەمزانی عەدالەت ڕەنگ و ڕوخساری چییە
خۆزگە ئەمزانی عەدالەت ڕەنگ و ڕوخساری چییە
بەرگە خۆراکە وەیا دار و درەخت و سەوزییە
سێوە هەنجیرە وەیا دارێکە ڕەنگی وەک بییە
شێرە یا گورگە وەیا بازە یاخوود تووتییە
من ئەبێ لێی بێ خەبەر بم یا لە ئەسڵا هەر نییە
وەک عەدالەت باسی ویژدانیش ئەکەن مەئموورەکان
خۆ لەوەش حاڵی نەبووم قەستەم بە زاتی لامەکان
هەر وەکوو عەنقایە هەردوو ئیسمی بێ جسم و نیشان
ڕەنگە یا جن بێ وەیا دێو و پەری بن بێ گومان
عەدلی چی و ویژدانی چی چاوبەستی لات و برسییە
خۆشی خۆشی بۆ فەقیر و بێنەوا ئیش دانرا
ڕزقی میللەت کەوتە تەموین و ڕەزالەت لابرا
مەخزەنی مستەورەدە ئەمباری گەورە پڕ کرا
پاکی بەش کەین بێ ئەوەی فەرقی ببێ هەروەک برا
ئاخری بۆ حاجی و ئەربابی مێز و کورسییە
بێینە سەیری بایع و بەش کردنی کووتاڵ و چا
نومرە ئەوەڵ بۆ ئەفەندی باقیاتی هەرچی ما
چاکەکەی بۆ دەوڵەمەند و چی تری ما بۆ گەدا
کامە ویژدان و عەدالەت پێم بڵێن ئێوە و خوا
گەر درۆی تێکەڵ نەبێ ئەمڕۆژە نەفسی نەفسییە
چی ئەزانم شەرتە بیڵێم کاکە گەر بیشمکوژی
چون شەهیدە بیکوژن هەرکەس لە ڕێگەی ناوبژی
بۆچی من نەمدی فەقیرێ بێتە بایع پێی بژی
دەوڵەمەند تا کەی ئەبێ تۆ خوێنی خەڵکی هەڵمژی
خواردنی ئەم خوێنە لای تۆ کاڵەکە یا شووتییە
ڕەنگە تێک چووبێ بە جارێ ڕەحم و ئینسافی بەشەر
یا فیراری کردبێ لای ئێمە دەرچووبێتە دەر
یا خەرافاتێکە بۆ قەومی نەزانی قوڕبەسەر
بۆ ئەوانەی هیچنەزان و هیچنەفام و بێ خەبەر
یا ئەگەر بووبێ و نەمابێ بەختی چەوتی موفتییە

پەراوێز edit