ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٥٦. بۆ چیمە ماڵ و چیمە بە بەحسی ژیانەوە
بۆ چیمە ماڵ و چیمە بە بەحسی ژیانەوە
وەک نەخلی بەختی کوردە کە دیومە ژیانەوە
جێی حاکمی بەبانی بە دەروێشی دا زەمان
ڕێوی ئەخاتە لانەی شێری ژیانەوە
بۆ چاپخانەی ژیانەوە گوتراوە

پەراوێز edit