ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٥٣. گەر لە مەحشەردا ئەبوومە مالیکی جەننەت شەوێ
گەر لە مەحشەردا ئەبوومە مالیکی جەننەت شەوێ
حۆر و غیلمان و بەهەشت و قەسرەکانم دەس کەوێ
نەوعی تەمسیلی ئەرازی کورد و کوردستان ئەکەم
هیچ کەسێ فەرقی نەکا ئێرانە خۆشە یا ئەوێ

پەراوێز edit