ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٢٠. بەسەر ڕەق گەر لە برسا مردووی نامەرد مەبە دەمساز
بەسەر ڕەق گەر لە برسا مردووی نامەرد مەبە دەمساز
هەزم نابێ کە ئەلفازی درشت و هاڕەیی ناساز
کە بووینە هەمدەمی ئەووەڵ بە تەعنە سەرکوتێکی کە
بەڵێ بڕوێش ئەکا نەکرێ کە سەنگی ئاسیاب بێزار

پەراوێز edit