ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٢. تێر دەبێ برسی خەیاڵی گەر لە قورسی مانگ بدا
تێر دەبێ برسی خەیاڵی گەر لە قورسی مانگ بدا
لازمە ئەمجا کە مانگ گیرا هەموو کەس بانگ بدا
میسلی کوڕ مردوو کە بۆ مانگی بکەن بانگ و سەڵا
ڕۆژ بگیرێ ڕەنگە ئەم قەومە فەلەک هەر قانگ بدا

پەراوێز edit