ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
١٧. بۆ تەعەببود گەر خوا خەلقی ئەکرد قیسمی بەشەر
بۆ تەعەببود گەر خوا خەلقی ئەکرد قیسمی بەشەر
وەک مەلائیک ساکینی ئەفلاک ئەبوون و ئەمر بەر
دیارە سەوقی بۆیە کردوونە خەراباتی وجوود
تێ بکۆشن مەی بنۆشن تاکوو دەمرن بێ خەتەر

پەراوێز edit