ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٩٩. خۆشە سەر شانم بە باری زەحمەتی دنیا بێ ڕێش
خۆشە سەر شانم بە باری زەحمەتی دنیا بێ ڕێش
تا قیامەت نەک بە باری میننەتی نامەرد و خوێش
دەستی حاجەت ئاشنای گیرفانی مومسیک بوو وتی
وەک هێلانە زەردەواڵە لیرە لیرەی نۆشی نێش
تیغی بڕڕانی زەمانە هەر زمانە موختەسەر
گەر زمان بێڵی زەمانە جەرگی کێ دێنێتە ئێش
کەی بە ئیستیعدادە لوقمەی چەور و شیرینی جیهان
خۆ هوما ئێسکی نەمینێ هەر دەگاتە باڵی مێش
ڕۆژی پێنج دەفعە موئەززین بانگ ئەکا تەرفیع ئەکەی
بۆ منارەی بەرزە دنیا ڕاستیی نەگریتە پێش
بۆتە دەستوورولعەمەل ئەم قافیانە بۆ جیهان
ڕێش و خوێش و نێش و ئێش و مێش پێشی کێشە کێش
ڕام ئەکێشن نەفس و دڵ بۆ کۆیی یار و مەیکەدە
ناعیلاجی و زوعفە حەمدی کردە یەک بۆ کێشەکێش

پەراوێز edit