ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٦٤. وا بە گوڵ ئارایشی دا گۆشەیی دەستاری شاخ
وا بە گوڵ ئارایشی دا گۆشەیی دەستاری شاخ
خۆشە بۆ سەیرانی ڕۆژی حەزرەتی دڵداری شاخ
دامەنی شیرینە گۆشەی گوڵگوڵی کەوتۆتە دەست
یا جلی فەرهادە شینی پێ دەکا ئیزهاری شاخ
کەوتە تەفریشاتی ئەرز و عەنبەر ئەفشانی نەسیم
مەیکەشان دەعوەت دەکاتە دامەنی کۆساری شاخ
گەوهەر و نەخلی زوموڕڕەد دەردەخا دەریای خزر
یا بەهارە ئاو و ڕەنگی دا بە بەرد و داری شاخ
کەی لە سەحرادا بەهاران بوویەتی ئەم جۆششە
وەک جگەرگاهی گوڵستان سەبزەیە دیواری شاخ
هەڵقوڵانی چەشمەکانی وەک سوراحی قومقومە
یەعنی زوو هەڵسن وەرن بۆ دیدەنی جۆباری شاخ
کامیابن دائیما ئەسحابی تەمکین و ویقار
سەر بەسەرحەمدی ڕیازی جەننەتە ئەنزاری شاخ

پەراوێز edit