ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٤٩. ڕەفیقی من بە شەو تەیرێکە دەگری دائیما تاقە
ڕەفیقی من بە شەو تەیرێکە دەگری دائیما تاقە
ئیتر بۆچیمە هەمدەم نامەوێ ئەم گونبەد و تاقە
بە فەرمانت ئیتاعەت هەر دەکەم تاکوو نەفەس مابێ
لە دڵتا هەرچی تەکلیفە بفەرموو گەر هەموو شاقە
ئەگەر مەیلت بە بەرگی ئەتڵەسی ئەفلاکە پارچە کەم
گوڵی ئەستێرە شیرینە نەوەک گوڵ سورمە و تاقە
ئیدارەی مەشعەلی حوسن و جەماڵی تۆیە مەقسوودی
خودا لەم شەوکەتی ئەفلاک و تەنزیماتی ئافاقە
ئەزەل مەربووتی زلف و ڕوومەتی تۆیە دڵ و ڕۆحم
ئەگەر ئیمان ئەگەر کوفرە لەسەر ئەو عەهد و میساقە
بە ئیستیحقاقە ئیحسانت ئەگەر ئەهلی بەسیرەت بێ
شەهنشاه و گەدا سەیری مەقامی کۆیی عوششاقە
مەجازە مەرتەبەی ئەووەڵ کەسێ مەیلی حەقیقی بێ
ئیتر غەدرە بە حەمدی گەر بڵێ واعیز بەد ئەخلاقە

پەراوێز edit