ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٠٥. غەیری ئەم سیانە لە گوڵشەن مەنعی من ناکا کەسێ
غەیری ئەم سیانە لە گوڵشەن مەنعی من ناکا کەسێ
باغەوان یەک، بولبولان دوو، خاری دامەنگیر سێ
سێ بەڵایە وا منی شێت و لەت و پەت کردووە
چاوی یەک، ئەگریجە دوو، ئەبرۆیی وەک شمشێر سێ
کوشتە و دڵ پڕ لە داغ و بەستەیی سێ کافرم
خەتتی یەک، خاڵی سیەه دوو، گێسوویی زنجیر سێ
زار و دڵخون و جگەر کون کون بویی ئەم سێ شتەم
خەندە یەک، دوو لێوی دوو، موژگانی هەر وەک تیر سێ
وا ئەزانم بەرکەسی ناخەن بەهەشتیش سێ گروه
عەشقییا یەک، سائیلان دوو، مورشیدی ڕەنگ پیر سێ
ئەم سیانە نایەڵن بمرم لە کۆیی دلبەرا
تەعنە یەک، تەزویر دوو، زەردەخەنەی تەحقیر سێ
مانیعم سیانە کەڕ و لاڵم ئەکەن وەختی ویساڵ
شەوقی دڵ یەک، نازی یار دوو، پەنجەیی تەقدیر سێ
تا ببن ئەم سیانە لوتفی قەت لەگەڵ حەمدی دەبێ
کیبری ئەو یەک، زیللی من دوو، فیتنە و تەزویر سێ

پەراوێز edit