ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
١٩٤. ڕەقیب بۆ بەزمی خەڵوەتمان کە هاتی
ڕەقیب بۆ بەزمی خەڵوەتمان کە هاتی
وەکوو دوومەڵ لە جێی ناسک دەراتی
لە شەوقی ڕوومەتی ئاوا بوو ڕووزەرد
قەمەر ئەی شەمس ئیتر تۆ بۆ هەڵاتی
سەبات کێوی لە بن هێناوە سەیلیش
بە دەریایێکی کردووە بێ سەباتی
خزر بیدە بە عالەم شەربەتی مەرگ
دەکا ئەمڕۆ بەهای ئاوی حەیاتی
دەمت پڕ باسی نار و ماری وەیلە
بچۆ واعیز کە تۆ هێندە بەزاتی
دەمێکە ئینتیزاری تەوق و پێوەند
دەکا دێوانەکەت بکرێ خەڵاتی
کە وەک موو بێ سیرات گوڵزاری حوسنی
دەلیلە جەننەت و زلفە سیراتی
بە ڕەنگ و بۆ حەقیقەت دار گوڵێکی
بە شەککەر خەندە وەک شاخی نەباتی
بەراتە یا شەوی قەدرە کە جانان
بە حەمدی ماچیدا مووچە و بەراتی

پەراوێز edit