ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار خشتەکی
١. شێخ کە پۆلیسی دەوێ و عەسکەری سوارە و پیادە
شێخ کە پۆلیسی دەوێ و عەسکەری سوارە و پیادە
بۆ هەموو فیتنە و شۆڕش کە بووە ئامادە
دەستی هەڵگرت لە خودا و دینی کە کرد ئازادە
این همه از پی آنست که زر میخواهد
گەه بە کیبر و عەزەمەت شایە گەهێ زیلل و فەقیر
گەه دەڵێی جوکلە گەه ساکینی بەرماڵ و حەسیر
گەه حوکمرانە گەهێ پایی بە زنجیر و ئەسیر
این همه از پی آنست که زر میخواهد
گەه لە تەڵقینی عەوامایە وەکوو مورشیدی پیر
گەه دەخوا خوێنی جەوانیش بە حەڵاڵی وەکوو شیر
گەه دەنووسێ بە قەڵەم نوشتە گەهێ کوشتە بە تیر
این همه از پی آنست که زر میخواهد
واریعی سیڕڕی دیواری یەتیمە گاهێ
قاریئی ئایەتی قورئانی قەدیمە گاهێ
دڵی هەر توندە بەدەم گەرچی حەلیمە گاهێ
این همه از پی آنست که زر میخواهد
گەه لەگەڵ هەرزە و ئوباشە خەریکی شەڕەشەق
گەه لەگەڵ جەردە و دز مەشقی تفەنگ و تەقەتەق
گەه لە زیکرایە لەگەڵ سوفیی سافی لەقەلەق
این همه از پی آنست که زر میخواهد
گەه دەکا عەرزی تەشەببوس بە موسوڵمان و تورک
گەه بە ئینگلیزی ئەدا مەزبەتەی میللەت و مولک
گەه بە سەر دۆستی و گاه تەمەننای بە کەلک
این همه از پی آنست که زر میخواهد
گەه بەسەر سەوزی وەکوو سەروە لە عالەم سەرکەش
گەه بە چەفیە سەری وەک غونچە لەتیف و دڵگەش
گەه دەبێتە مەحەک و گاهێ بەزیوی پڕغەش
این همه از پی آنست که زر میخواهد
شەو لە کەیفایە گەهێ ڕۆژە لە سەیران و شکار
گەه لە ئەشکەوت و کون و قوژبن و کێوانە فیرار
گەه لە ژێر باری غەما گاه لەسەر غەم بووە بار
این همه از پی آنست که زر میخواهد
کەس نەبێ حەمدی بە ئومێدی عەتایا و کەرەم
نە قوماندان و نە ئەفراد و نە خوددام و حەرەم
خۆی و عالەم کە دەکا سەوقی خەراباتی عەدەم
این همه از پی آنست که زر میخواهد

پەراوێز edit