ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٨٦. گوڵبوونی قەد بولبولی تەبع ئیختیاری کردووە
گوڵبوونی قەد بولبولی تەبع ئیختیاری کردووە
دڵ دیسان مەیلی هەوایی نەوبەهاری کردووە
ئاهووی ساحێب خەتوخاڵ هاتە مەیدانی دەروون
بازی دڵ بۆیە خەیاڵاتی شکاری کردووە
گەر ئەپرسی ڕۆژ ئەمەند بۆ چ دێتە دەر ئاوا ئەبێ
شەوقی ڕوخساری نیگارە بێقەراری کردووە
دوێنێ چوومە سەیری گوڵشەن شیبهی ڕووی تۆم دی گوڵێ
گوڵ کە پێی زانی: هەزار جار ئیفتیخاری کردووە
موژدە بێ بای وەعدە ئەنگووت، پێشڕەوی هات عەندەلیب
حەسرەتا هاوتەبعی یارم (دەی) فیراری کردووە
مەکتەبی ڕوشدیەیی سینەم تیایە کەسبی غەم
ئەی درێغ! گوڵشەن لەجێی گوڵ بەرگی خاری کردووە
بەس دوعاکاری ڕەقیب بە زێوەر ا خۆی کەوتە غەم
ئەو بەشێکە ڕۆژی قیسمەت حەق دووچاری کردووە

پەراوێز edit