ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٣٨. هەڵسین با هەڵسین هیچ ڕانەوەستین
هەڵسین با هەڵسین هیچ ڕانەوەستین
لەناو مەکتەبا کۆمەڵ ببەستین
غەزاتەی شاران بخوێنینەوە
فیکری ئەوروپا بهۆنینەوە
زۆر چاک تێ بگەین لەو دەوڵەتانە
چۆن هەڵئەسووڕێن لەگەڵ زەمانە

پەراوێز edit