ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
١٣. پەرێشانم بە تاتای کاکۆڵی موشکینی سەر شانت
پەرێشانم بە تاتای کاکۆڵی موشکینی سەر شانت
بریندارم بە تیری غەمزەیی دوو چاوی فەتتانت
هەناسەم ئاسمانی گرتە بەر، بێ توڕڕەیی لوولت
سوروشکم لەعلی ڕوممانە بەبێ چیهرەی درەخشانت
نەسیمی سوبحدەم جارێ لە عەتری زولفەکەی بێنە
دەوای هەر دەردە، تەقسیرێ مەکە، جانم بە قوربانت
ئەمن وەک زەڕڕەیی بێ جیلوە، تۆ خورشیدی عالەمگیر
چلۆن دەستم بگاتە خاکی پاکی چاکی دامانت
ئیرادەم وایە تەرکی عالەمی دنیا بکەم یەکجار
ئەگەر نەمخاتەوە داوی هەوای کاکۆڵی ئەفشانت
بە ئوممێدی سەحابی فەیزی تۆیە گوڵشەنی سینە
دەروونم لالەسان داغە بە شەوقی بەرقی هیجرانت
لە دەورەی لەعلی لێوت قافڵەی خەت باری خۆی لێ خست
بە غەیری زێوەر ی بێدڵ نەما توشنەی زەنەخدانت

پەراوێز edit