ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
٩. تابی سەری کوڵمت بوو کەوا زولفی بە با دا
تابی سەری کوڵمت بوو کەوا زولفی بە با دا
یا ڕۆژی ویسالت شەوی هیجرانی وەلا دا؟
خاڵی دەمتە یا مەگەسی حوققەیی شەککەر
یاخۆ حەبەشی‏زادە لەنێو ئابی بەقادا؟
خوێنین جگەرن تالیبی ئەو زارە دوو عالەم
ئەو جەوهەرە بۆ هیچێ بە دوو عالەمی نادا
هەر تارە کەوا مەسکەنی بارێ دڵ و ڕۆحە
سەد ڕۆحی بە با دا کە بە داو پەرچەمی بادا
بازاڕی شکا وەک دڵی زارم گوڵ و نافە
تا تای سەری زولفی کە بەسەر عاریزیدا دا
ئەو زارە کەوا هەر بە تەبەسسوم هەیە حاڵی
پیرێکە دەڵێی گا لە بەقا گا لە فەنادا
حەیرەتزەدەیی نێرگس و ئەبرۆتە وەفایی
کافر نییە وا مەست و لە میحرابی دوعادا

پەراوێز edit