ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
٧٢. شەرحی دەردی ئارەزوومەندی لە کەس تەئسیری نابێ
شەرحی دەردی ئارەزوومەندی لە کەس تەئسیری نابێ
ئەو کەسەی دەردم دەزانێ گەر لە یاری خۆی جودابێ
ئەی برادەر خانەوێرانی جودایی بوو وەفایی
وەک وەفایی ئەی جودایی یاخودا خانەت خرابێ!
غەیری دڵبەر دەردی دڵ ناڵێم بە هیچ کەس تا بمێنم
دەردی دڵ بۆ وەی بڵێم چاکە بە دەردم ئاشنابێ
ئاخر ئەی سوڵتانی خووبان تا بەکەی نامیهرەبانی؟
چاکە مەحروومم نەفەرمووی: یا خیتابێ یا عیتابێ
ڕۆژ و شەو تۆ بوویتە قوربان شیوەن و شینی دڵی من
کاری بولبول فەسڵی گوڵ ناڵینە تا ئاهێکی مابێ
مەنعی سووتانم مەفەرموو با وجوودی ئەو جەماڵە
پیشەیی پەروانە هەر سووتانە تا شەوقی چرا بێ
هەرکەسێکی گوڵفرۆشە باغی پڕ جۆش و خرۆشە
یا دەری گوڵزاری بگرێ، یا لە بولبول بێ سەدابێ
هەرچی تۆ پێت خۆشە مەحزی ڕەحمەت و مەقسوودی دڵمە
گەر عیتابی لن ترانی یا خیتابی أو دنابێ
بۆیێ سەرتاپا گوناهم، بۆیێ عاسی و ڕووسیاهم
تا گەدا شایانی ڕوحم و ئیلتیفاتی پادشابێ
دوور لە ئەغیار و ڕەقیبان عومری دوسەد ساڵە دێنێ
دەست لە دەستی یار و سەحنی باغ و گۆشەی ماهتابێ
ڕەنگ زەرد و لێوبەبار و ئەشکبار و بێ قەرارە
زۆر پەرێشانە وەفایی، وەک لە یاران هەڵبڕابێ!

پەراوێز edit