ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
٦٩. حەریفان ئەلئەمان کوشتوومی یارم، چاوی بیماری
حەریفان ئەلئەمان کوشتوومی یارم، چاوی بیماری
دەسا بێن دەست بە شینم کەن! بە یەکجاری، بە یەکجاری
گرفتاری کەسێکم، دڵ برینداری جوانێکم
جەفاجوو، توندخوو، زنجیر موو، خەییاتییە کاری
چ دڵکێشە ئیلاهی سەبزەیی نەورستەیی کوڵمی
لە دەوری بەرگی گوڵ شیرینە ئارێ خەتتی ژەنگاری
بە خەندە هات نیگاهی کردە من وا مەست و شەیدا بووم
کە نەمدی غەیری وی، هەر غونچە بوو پشکووت و گوڵ باری
خودا تۆبە لە دەست ئەو چاوە بیمارە چ سەححارە
بە عەینی دڵ دەکێشێ گا بە یاری گا بە عەییاری
لە خەندەی زار و جیلوەی تار و کاکۆڵی پەرێشانی
شکا بازاڕی قەننادی و نرخی میشکی تاتاری
بەهاری حوسنی خەمڵیوە بە باری گوڵبونی باڵا
شکۆفە دەمیە، ڕەیحان خەتیە، نێرگس چاوی بیماری
عەجەب ماوم بە چاوت وا بە بیماری دڵئازارە
چ کافر میللەتە - یاڕەب - لە مەستیدایە هۆشیاری!
ئەمن تەشبیهی ڕوخسارت بە میهر و مەه بکەم! حاشا
کە تۆ ماهی سنەوبەر قامەت و خورشیدی گوڵزاری
چ خوا بەردارە دایم غەرقی خوێن بێ مەردومی چاوم
لە خوا خۆش نایە، ئاخر کاکە، حەیفە مەردوم ئازاری
بە خۆڕایی نییە وا خاو و وا شێواوی، ئەی سونبول
مەگەر تۆش وەک وەفایی غەمزەدەی کاکۆڵی ڕەشماری!

پەراوێز edit