ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٩٨. دەمێ بوو مابوو باغاتی خەیاڵاتم بە وێرانی
دەمێ بوو مابوو باغاتی خەیاڵاتم بە وێرانی
وەها وێرانۆ بوو، تەعمیری موشکیل بوو بە سەدمانی
لە ڕۆمی ڕوومدا حوکمی نەما، قانوونی سەرداری
هەتا زاهیر نەبوو توڕڕەی لیوائی ئالی عوسمانی

پەراوێز edit