ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٩٦. جریوەی ئەستێرەی ئاسمان لە شەوێکی ساف و تاریکا
جریوەی ئەستێرەی ئاسمان، لە شەوێکی ساف و تاریکا
ئەڵێی ڕێبازی ئەهلی بیدعەیە، بە ناو ڕێگایەکی تاریکا

پەراوێز edit