ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٦٦. نەفەس سەمتوورە سینەم ساز و دڵ نەی
نەفەس سەمتوورە، سینەم ساز و دڵ نەی
حیکایەت خوانی دووریی تۆن پەیاپەی
بە زیکری تۆ وەکوو سۆفی هەمیشە
مەقاماتی فنا فی اللّه ئەکەم تەی
چ شیرینە لەگەڵ شەهدی حزوورا
لە تۆ خەندە و لە من ئاوازی ئۆخەی
ئەگەر سایەی سەری تۆ بێ بە تاجم
چ موحتاجم بە تاج و ئەفسەری کەی
غەزەل قەت نابڕێ هەرگیز بە باڵات
دەزانم بۆ کەوا مایل بە تاقەی
لە مەیخانەی خەیاڵی شەوقی تۆدا
بە نەشئەی یادی تۆ دڵ مەستە بێ مەی
لە عەکسی بادە ساقی وا لە مەیدا
قەدەح فنجانە ئازا تێکە سا دەی
لە وشکی وا نەمامی باغی نەزمم
بە پووشی ڕیشی سۆفی بوو شکۆفەی
بەسەر چوو دوور لە تۆ، باغی خەیاڵات
نە بوونی ما، نە بۆنی ما، نە غونچەی

پەراوێز edit