ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٤٩. خەمیی پشتی بەنی ئادەم بە باری ژن نەبوو چی بوو
خەمیی پشتی بەنی ئادەم، بە باری ژن نەبوو چی بوو؟
ئەساسی غوربەتی ئادەم، بە باری ژن نەبوو چی بوو؟
ئەگەر هارووت و مارووتن، لە چاهی زیللەتا جووتن
بە فیتنەی چاوی مەستی پڕ خوماری ژن نەبوو چی بوو؟
ئەگەر قابیل بە قاتڵ بوو، لە حەق بێ مەیل و غافڵ بوو
سەبەب گوڵزاری ڕوخساری عوزاری ژن نەبوو چی بوو؟
لە کێوی بێستوونی میحنەتا، فەرهادی بێ مەئوا
پەرێشان و پەشێو و داغداری ژن نەبوو چی بوو؟
نەمامی کەوکەبەی شیرین لە وەختی میهری فرزەندی
لەسەر باغی گوڵی بۆس و کەناری ژن نەبوو چی بوو؟
ئەگەر بێژەن موقەیید بوو لە چاهی شاهی تورکانا
بە حەلقەی داوی زوڵفی خار و ماری ژن نەبوو چی بوو؟
ئەگەر مەجنوونە، شەیدایە، بە شێتی وێڵی سەحرایە،
بە دڵ ڕەنجوور و بێ سەبر و قەراری ژن نەبوو چی بوو؟
لە زیندانی جەفادا، بێ سەفا ما، ماهی کەنعانی
بە مەکر و داوی تەزویری بەکاری ژن نەبوو چی بوو؟
مەلا وەک تاقمی شێخ و بەگی داماو و بێچارە!
سەرئەفگەندەی چەپۆک و دەردەداری ژن نەبوو چی بوو؟

پەراوێز edit