ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
١٠٣. چل گەزی مێزەر لەسەر ناوە بە ڕەسمی عالمی
چل گەزی مێزەر لەسەر ناوە بە ڕەسمی عالمی
دەک بە بن کلکیا بەرێ سا نیوگەزی عالەم تەواو
گەر بڵێ قازیی قەڵا جاشی منە، باوەڕ مەکە
جاشی قازی بوو لە سێف و بۆ لەوەڕ ڕووی کردە خاو

پەراوێز edit