ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
١٠١. بە شمشێری مەلالەت بوو کە وا جەرگی مەلا لەت بوو
بە شمشێری مەلالەت بوو کە وا جەرگی مەلا لەت بوو
بەڵێ مەشهووری ئافاقە، مەلا نیوەی مەلالەت بوو
بە پیکی غەم لە سەر سەنگی کەلالەت گەوهەری قەلبی
وەهای لێدا زەمانە، دەستی بشکێ، وەک کەلا لەت بوو

پەراوێز edit